Category Archives: Beogradska Minijatura 2015

#279: Izložba pobednika 1. BeogradskeMinijature

 

Pozivamo vas na otvaranje izložbe pobednika 1. BeogradskeMinijature – 2015!

U ponedeljak, 16. marta 2015. godine u 19:00.

Nagradu NA UŠĆU DVE REKE za kategoriju BEOGRADSKA SRETANJA je dobio Hrvoje PUHALO za mikro realistični rad Od Svetog SAVE do AVALE.

Nagradu AVALA za kategoriju UMETNOST i MIT je dobila Teodora DŽUDOVIĆ za akvarel NAUTILUS.

Fejsbuk događaj

Beogradska minijatura 2015

Beogradska minijatura 2015

 

U ponedeljak, 2. marta 2015. godine u 19:00 otvorena je Međunarodna Prodajna Izložba BeogradskaMinijatura 2015.

U odsutnosti prof. Zore DAVIDOVIĆ, koja se uspešno oporavlja posle prošlonedeljnog pada pre otvaranje izložbe #276, izložbu su u prisustvu više od 50 posetilaca i autora otvorili Rade MARKOVIĆ, komesar izložbe i Umetnički direktor ArtCentra.Beograd i Darko ČONKIĆ.

 

 

Nagradu NA UŠĆU DVE REKE za kategoriju BEOGRADSKA SRETANJA je dobio Hrvoje PUHALO za mikro realistični rad Od Svetog SAVE do AVALE.

Nagradu AVALA za kategoriju UMETNOST i MIT je dobila Teodora DŽUDOVIĆ za akvarel NAUTILUS.


Izložba je otvorena svakog dana od 13:00 do 20:00, do nedelje, 8. marta 2015. godine.DOBRO DOŠLI u ArtCentar.Beograd!

Belgrade Miniature (English)

Beogradska minijatura 2015

 

BeogradskaMinijatura / BelgradeMiniature* 2015:

From 2 to 8 March 2015 ArtCentar.Beograd organizes the first international exhibition BeogradskaMinijatura 2015 / BelgradeMiniature* 2015, in which the authors can participate with the works of all forms and techniques of fine and applied arts, except video works.

Right to participate is open to all members of professional associations, students and art schools students, as well as other artists who meet these criteria. For all two-dimensional work the maximum size allowed is 9 × 9 cm. If framed, the maximum external size of paspartu or frame must not be bigger then 19 × 19 cm. For all three-dimensional work the maximum size allowed is 9x9x9 cm. If on a pedestal, the maximum height must not be bigger then 14 cm. Work that exceed the given dimensions, by international standards, will not be juried.

The author may submit a maximum of 2 works per category.

Continuous theme of the exhibition:
Beograd’s encounters
Additional theme of this year's exhibition:
Art and Myth

This exhibition has got the selling character and a MAXIMUM net amount is 3,000 RSD / 25€ per exhibit.

Members of the jury are: prof. Zora ŽIVADINOVIĆ-DAVIDOVIĆ- president of the Arts Council, prof. Alexander RADOJEVIĆ, Darko ČONKIĆ- director of ArtCentar.Beograd, Dragutin IVOŠEVIĆ – Marshall and RadeMARKOVIĆ- commissioner of the exhibition.

Awards NA UŠĆU DVEJU REKA and AVALA will be awarded at the opening of the exhibition.

Awords consists of a sum of money net worth of exhibit and special diploma.
To enter the competition you need to submit the filled-in application, your work, a CD with photograph of your exhibit (for the catalog) in 300 dpi JPG. Works must be submitted fully equipped, properly numbered (graphics, design series), MUST be signed and dated on the back and not older then two years (2013 and 2014).

We ask you not to submit works from other events, as they will be automatically rejected.

Entry fee for participation is 1,000 RSD / 10€ per work. Submition of applications and works is in the Gallery 92 ArtCentar.Beograd, BELGRADE DESIGN DISTRICT – ČUMIĆEVO SOKAČE 2 / 1st floor. For additional information please contact us through email teo@artcentar.rs or by phone: +381/60 / 4478780

Submission deadline is Monday, 23 February 2015 at 19:00.

You can collect your work at the end of the exhibition between 10 and 13 March 2015, until 19:00.
Authors are requested to respect given deadlines. ArtCentar.Beograd is not responsible for the work that are not collected after given deadline.

 

* Miniature or illuminated manuscript is a picture or a simple decoration in an illuminated manuscript. Usually it is a figurative representation on the small single-sheet. The name derives from the Latin minium (red lead), because its originally painted in minium (red lead); but later used also in other colors, especially gold and silver.

Raspisujemo Konkurs!

Beogradska minijatura 2015

 

 

BeogradskaMinijatura* 2015:

ArtCentar.Beograd organizuje od 2. do 8. marta 2015. godine Prvu međunarodnu izložbu BeogradskaMinijatura 2015, na kojoj mogu da učestvuju autori sa radovima svih oblika likovne i primenjene umetnosti, osim video radova.

U obzir dolaze dela nastala u svim savremenim tehnikama i materijalima, kao i njihove kombinacije.

Pravo učešća imaju članovi profesionalnih udruženja, studenti i učenici umetničkih škola i fakulteta, kao i ostali umetnici koji ispune zadate kriterijume. Za radove rađene u dvodimenzionalnoj tehnici dozvoljena je maksimalna dimenzija 9×9 cm. Maksimalne spoljne dimenzije, ukoliko postoje paspartu ili ram, su 19×19 cm. Radovi u tri dimenzije imaju maksimalnu dozvoljenu veličinu od 9x9x9 cm. Ukoliko postoji postament, maksimalna visina rada je 14 cm. Radovi koji prelaze zadate dimenzije, prema međunarodnim standardima, neće se žirirati.

Autor može da prijavi najviše 2 rada, po kategoriji.

Stalna tema izložbe:
Beogradsko sretanje

druga tema ovogodišnje izložbe:
Umetnost i mit

Izložba je prodajnog karaktera i MAKSIMALNI netto iznos je 3.000 RSD po eksponatu.

Žiri za Nagradu NA UŠĆU DVEJU REKA i Nagradu AVALA radi u istom sastavu, kao i selekcioni: prof. Zora ŽIVADINOVIĆ-DAVIDOVIĆ, predsednica Umetničkog saveta, prof. Aleksandar RADOJEVIĆ, Darko ČONKIĆ, direktor ArtCentar.Beograd, Dragutin IVOŠEVIĆ – Maršal i Rade MARKOVIĆ, komesar izložbe.

Nagrade se dodeljuje na otvaranju izložbe i sastoji se od novčanog iznosa netto vrednosti eksponata i specijalne diplome.

Uz popunjenu prijavu i radove, treba doneti na CD-u fotografiju rada (za katalog) u digitalnoj formi 300 dpi JPG. Eksponati se predaju opremljeni, pravilno numerisani (grafika, dizajnerska serija), OBAVEZNO POTPISANI i datirani, na samom radu i njegovoj poleđini, a uslov je da su nastali u poslednje dve godine (2013. i 2014.).

Autori se mole da ne predaju radove sa drugih sličnih manifestacija, jer će biti automatski odbijeni.

Participacija za učešće na izložbi je 1.000 RSD po radu. Prijem prijava i radova je u Galeriji 92 ArtCentar.Beograd, BELGRADE DESIGN DISTRICT – ČUMIĆEVO SOKAČE 2 / 1. sprat – lokal 92. Sve dodatne informacije na teo@artcentar.rs
ili na telefon: +381 / 60 / 4478780.

Rok za prijavu i predaju radova: do ponedeljka, 23. februar 2015. godine u 19:00.

Prijavu za konkurs BeogradskaMinijatura 2015 možete preuzeti ovde.

Obavezno preuzimanje radova po završetku izložbe obaviće se od 13. do 16. marta 2015. godine do 19:00.

Autori se mole da se pridržavaju datih rokova, jer u protivnom ArtCentar.Beograd ne snosi odgovornost za radove.

*Minijatura ili iluminacija je sličicom ili crtežom ukrašen rukopis. Obično je reč o figurativnim prikazima na celoj strani. Ime je nastalo jer se prvobitno izvodila minijumom (olovnom crvenom bojom), a kasnije su korišćene i druge boje, prvenstveno zlatna i srebrna.