Monthly Archives: Juni 2021

BGminijatura-2021 .. RASPIS

 ArtCENTAR

RASPISUJE KONKURS za IZLOŽBU #600 ArtCENTRA

BGminijatura
2021

Uvažene koleginice i kolege,
kada smo 2008. godine počinjali nismo mogli ni da pomislimo da ćemo leto ‘2021. otvoriti sa BGminijaturom
a,…
desiće se – sigurno, uz nadu da će i pandemija biti okončana.

Ove godine raspisujemo tradicionalnu kolektivnu izložbu BGminijatura u nadi da ćemo nastaviti sa redovnim životom i izložbama.

OD VAŠIH KOTIZACIJA I ČLANARINE ZAVISI OPSTANAK ArtCENTRA!

 

PRAVILNIK IZLOŽBE

SAVET i ŽIRI IZLOŽBE
Dušan MILOVANOVIĆ / predsednik, prof. Aleksandar RADOJEVIĆ, dr Marina POPOVIĆ, Emilija MARINKOVIĆ i Rajko KARIŠIĆ

Pravo učešća na izložbi imaju članovi ArtCENTRA .. akademski umetnici, kao i stvaraoci svih poetika, stilova i tehnika ako ispune uslove konkursa.

Svaki autor samostalno predlaže najviše tri svoja rada max dimenzija do 13x13cm.

TEMA
Slobodna

ROKOVI
Rok za prijavu i predaju radova je utorak, 15. jun 2021. godine do 19:00.

Prijava i predaja radova je u ArtCENTRU, Beograd – Izložbeni prostor ROYAL, Skadarska 8.

Žiriranje je u četvrtak, 17. juna 2021. godine posle čega ćete dobiti informaciju da li vam je rad primljen na izložbu.

 Kotizacija za učešće je 1.500 rsd po autoru / za postavku u Beogradu.
(autorima koji ne budu izlagali na izložbi kotizacija se vraća)

Rok za predaju primljenih rada/radova je subota, 19. jun 2021. godine do 19:00.

Radovi moraju biti potpisani i opremljeni!

Izložba se otvara u ponedeljak, 21. juna 2021. godine u 19:00
u Izložbenom prostoru ROYAL, Skadarska 8 – Beograd.

Uz prijavu za izložbu se predaje kraći CV autora, sa fotografijom autora i skenom rada/radova u rezoluciji 300 dpi JPG formata – za potrebe kataloga i dr.

Prijavom na izložbu organizator će smatrati da ArtCENTAR ima dozvolu od autora da koristi rad ili deo rada besplatno
u svrhu medijskog nastupa ili reklame u svim vrstama medija, po društvenim mrežama i slično.

Radovi mogu da se prodaju, ali kupac dobija rad po završetku izložbe.

Autori svoje radove preuzimaju lično po zatvaranju izložbe – najdalje u roku od 14 (četrnaest) dana;
 iza ovog datuma ArtCENTAR ne snosi odgovornost za radove.

 

u Beogradu, 21/05/2021
[ organizator zadržava pravo promena ]

 DOBRO DOŠLI na DEŠAVANJA ArtCENTRA!